Knowledge Matters // ItMatters

AGENDA

Knowledge Matters // ItMatters

WAT JE OP SCHOOL NIET LEERDE
Sunday
07
02
19:30

https://www.facebook.com/events/203878509960055/

tMatters: De Verborgen Geschiedenis van de Mensheid - Wat je op school niet leerde

Maandelijks organiseert KnowledgeMatters een thema-avond met een specifiek onderwerp. Nadat we eerder over o.a. de media en de Big Pharma hebben gesproken komt nu ons onderwijs aan bod. Tijdens een lezing van Casimir ten Have zal blijken dat de kennis zoals die aan ons is aangereikt op school lang niet altijd overeen komt met zijn bevindingen. Hoe kan het dat er zoveel afstand is tussen onze schoolboeken en de laatste inzichten en welk licht schijnt dit op onze eigen oorsprong.

ENTREE Entree is gratis. De avond eindigt om 21.30 waarna we tijdens een borrel kunnen napraten.

Knowledge Matters - www.knowledgematters.eu

DE VERBORGEN HISTORIE VAN DE MENSHEID EN DE GEO-ARCHEOLOGISCHE

BENADERING:

Iedereen heeft er wel eens van gehoord; de verloren beschaving. Een hoog ontwikkelde beschaving in de prehistorie, die aan zijn einde is gekomen door een gigantische catastrofe. We kennen allemaal wel de legende van Atlantis of het Bijbelse verhaal van de Ark van Noach. Vorige eeuw restte ons niets anders dan deze legendes te geloven of anders; weg te zetten als fictie.

In de reguliere geschiedenis en archeologie wordt dit ook gedaan, de hoge heren hebben bepaald dat het niet bij het hedendaagse paradigma past van een geleidelijke evolutie tot aan het toppunt van beschaving; "De moderne westerse mens" Met deze culturele invalshoek worden  vondsten beoordeeld. Hier is natuurlijk veel debat over, in de archeologie en geschiedkunde interpreteert men teksten, kunst en aardewerk, er kan op meerdere manieren naar gekeken worden, er kunnen dus meerdere conclusies getrokken worden. De verschillende conclusies zijn vanwege de werkwijze moeilijk te falsificeren, het wordt een welles-nietes verhaal. Met de geografische benadering is hier een einde aan te maken. Deze benadering werkt in eerste instantie niet met culturen en heeft maling aan enig historisch paradigma. De eerste vraag in deze methode is bijvoorbeeld; Wat zie ik? De tweede; Waar zie ik dat nog meer? Door deze methode toe te passen komt men tot bevindingen die het bestaande paradigma niet permitteren. Er zijn bijvoorbeeld overduidelijke overeenkomsten te vinden tussen structuren in Peru en Egypte die duiden op een oeroude globale beschaving en geologische kenmerken van gesteenten die duiden op een zeer hoog ontwikkelde technologie.

De lezing is een introductie in de geo-archeologische werkwijze, en daarbij een aantal voorbeelden van hoe deze manier van werken bijna onweerlegbare bewijzen oplevert voor de verloren beschaving!